ĐÀO TẠO NỘI BỘ: HOW TO WRITE A GOOD USER STORY?
Ngày tạo
12/09/2023
Tác giả
Danh mục
news

Trong thế giới kinh doanh ngày nay đầy tốc độ, giao tiếp hiệu quả là yếu tố quan trọng để thực hiện các dự án thành công. Và khi nói đến phát triển phần mềm, viết user story chất lượng là một kỹ năng thiết yếu đối với nhóm Business Analysts (BA). Vào thứ Bảy vừa qua, nhóm BA của IChiba đã được tham gia buổi đào tạo nội bộ do chị Lilly Nguyễn - Product Manager trực tiếp chia sẻ và hướng dẫn. Buổi đào tạo đã đem đến những giá trị cụ thể, IChiba sẽ chia sẻ những hiểu biết quý giá thu được từ buổi đào tạo này, trong đó bao gồm những kiến thức cơ bản về viết user story, những lỗi phổ biến cần tránh, và những mẹo thực tế để tạo ra những user story ngắn gọn và toàn diện.

How to write a good story?

I. Hiểu bản chất User Story:

Trước khi đi vào chi tiết, chị Lilly đã bắt đầu buổi đào tạo bằng cách giải thích chi tiết về user story là gì. Một user story là một mô tả ngắn gọn về một yêu cầu từ góc nhìn của người dùng cuối hoặc bên liên quan. Nó tóm tắt các yếu tố "người dùng", "nội dung" và "tại sao" của một tính năng hoặc chức năng.

User story là gì?

Ngoài ra, chị nhấn mạnh rằng user story không chỉ là một phương pháp tài liệu mà còn là một công cụ giao tiếp giữa nhóm phát triển và các bên liên quan. Chúng thúc đẩy sự hợp tác và đảm bảo rằng tất cả thành viên trong nhóm có một hiểu biết chung về những gì cần phát triển.

II. Tránh các Lỗi Thông Thường:

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một số sai lầm phổ biến khi viết user story. Giảng viên nội bộ - chị Lilly Nguyễn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh sử dụng ngôn ngữ không rõ ràng, thuật ngữ chung chung hoặc đưa ra giả định về nhu cầu của người dùng. Thay vào đó, một user story nên tập trung, cụ thể và cụ thể về hành động.

Chị nói về thách thức viết user story quá dài, không có mục tiêu hoặc giá trị cụ thể. BA được khuyến khích chú ý đến tiêu chí INVEST, đảm bảo rằng các user story là Độc lập (Independent), Có thể thương lượng (Negotiable), Có giá trị (Valuable), Có khả năng ước tính (Estimable), Nhỏ (Small), và Kiểm thử được (Testable). Điều này đảm bảo rằng user story là dễ quản lý cho nhóm phát triển và ưu tiên công việc hiệu quả.

INVEST

III. Cách Tạo User Story Hiệu Quả:

Buổi đào tạo tiếp tục bằng cách khám phá quy trình viết user story một cách cấu trúc và hiệu quả. Chị Lilly chia sẻ những kỹ thuật quý giá để tạo ra user story mà được nhóm phát triển và các bên liên quan hoan nghênh.

Các thành viên đã được tìm hiểu tầm quan trọng của việc cấu trúc user story theo một định dạng rõ ràng, sử dụng mẫu "Tôi muốn / để làm gì / tiêu chí chấp nhận". Mẫu này đảm bảo rằng user story ngắn gọn trong khi vẫn ghi lại mục tiêu đầu ra và giá trị từ nhu cầu của người dùng.

Hơn nữa, team BA đã nhận thức về việc tương tác chủ động với người dùng cuối và các bên liên quan là cực kỳ quan trọng để hiểu nhu cầu của họ và thu thập thông tin chính xác. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng trong việc viết user story mà còn tạo điều kiện cho sự cộng tác và sự sở hữu chung trong nhóm.

IV. Mẹo Tư Vấn và Ví dụ Thực Tế:

Kết thúc buổi đào tạo, chị Lilly chia sẻ những mẹo quý giá để hoàn thiện kỹ năng viết user story. BA được khuyến nghị ưu tiên những user story quan trọng nhất và hoàn thiện chúng trước khi tiếp tục đến những user story ít quan trọng hơn. Hơn nữa, việc tinh chỉnh user story nên được chấp nhận để giảm độ mơ hồ và phù hợp với phương pháp phát triển Agile.

không khí

Ví dụ thực tế được sử dụng để minh họa các quy tắc tốt nhất trong việc viết user story. Các thành viên đã nhận thức được cách tích hợp bối cảnh, nhân vật và tiêu chí chấp nhận. Những ví dụ này đã thể hiện sự khác biệt giữa một user story được viết tệ và một user story được hoàn thiện tốt, đem lý thuyết áp dụng vào thực tế.

Buổi đào tạo nội bộ về việc viết user story chất lượng do chị Lilly Nguyễn tổ chức đã mang lại cho nhóm BA của IChiba một trải nghiệm đáng giá. Được trang bị kiến thức sâu sắc về những nguyên tắc cơ bản của user story, những sai lầm phổ biến cần tránh và những mẹo thực tế để tạo ra những user story súc tích và toàn diện, nhóm BA của chúng tôi giờ đây đã được nắm vững vai trò của họ. Bằng cách nắm vững nghệ thuật viết user story hiệu quả, chúng tôi tin rằng nhóm của chúng tôi sẽ nâng cao sự cộng tác, hiệu quả và cuối cùng, đạt được thành công trong các dự án phần mềm.

Khám phá IChiba
Tăng trưởng doanh thu hiệu quả với bộ giải pháp phần mềm toàn diện của IChiba OnePlatform.
Yêu cầu dùng thử
Sign up to Ichiba SASS in minutes