IChiba - trao thành ý, vững niềm tin
Ngày tạo
25/12/2023
Tác giả
Danh mục
news

IChiba được thành lập từ 2018, khi đó chỉ khoảng hơn 10 anh chị là những người đầu tiên đồng hành, đóng góp cho IChiba.

Giai đoạn đầu, khi còn ít nhân viên, IChiba đã có chế độ mua gói bảo hiểm nhân thọ cho một số anh chị đã gắn bó từ những ngày đầu, cũng như luôn quan tâm, giúp đỡ các nhân viên khó khăn. Và đến hiện tại thì "nhân" mà IChiba gieo đã trổ ra những "quả ngọt".

Cùng nhìn lại những sự hỗ trợ, phúc lợi IChiba dành cho cán bộ nhân viên.

Khám phá IChiba
Tăng trưởng doanh thu hiệu quả với bộ giải pháp phần mềm toàn diện của IChiba OnePlatform.
Yêu cầu dùng thử
Sign up to Ichiba SASS in minutes